1 hatály

1.1

Az alábbi szállítási és fizetési feltételek kizárólag a Vevő és a közöttünk kötött összes szállítási szerződésre vonatkoznak. Nem fogadjuk el az ügyfél egymásnak ellentmondó vagy eltérő feltételeit, kivéve, ha egyedi esetekben írásban megállapodtunk velük.

1.2

 Szóbeli mellékmegállapodások nem történtek. Az Általános Szerződési Feltételektől eltérő vagy azokat kiegészítő egyedi megállapodásokat írásban kell megkötni.


2 árak
Az árak a megrendelés napján megállapított árakon alapulnak. Ezek a következők www.bombasei.de / az ajánlatban / a megrendelés visszaigazolásában. A felsorolt árak nettó árak plusz áfa. a kötelező hozzáadottérték-adó. 200 Euro nettó alatti rendelési érték esetén 9.00 Euro postaköltséget számítunk fel, 200 Euro nettó rendelési értékből ingyenes házat szállítunk. Az e rendeletektől való eltéréseket írásban kell rögzíteni.

3 fizetés

3.1

A kifizetéseket kizárólag a Bombasei számára kell teljesíteni

3.2 

A számlafizetéseket nem fogadják el.

3.3 

A számlára nyomtatott fizetési feltételek érvényesek.

3.4

A megállapodás szerinti fizetési határidő a számla elkészítésével kezdődik. A számla nem kerül kifizetésre a követelés esedékességének időpontja után, jogosultak vagyunk az EKB alapkamat feletti évi 8% - os késedelmi kamat felszámítására. A fizetés időpontja a számlánkon történő jóváírás napja. A további károk megállapítása nem kizárt.

3.5

Ha nyilvánvalóvá válik, miután a következtetést a szállítási szerződést, hogy a követelést a fizetési veszélyeztetett által hiánya teljesítmény, különösen hiánya hitelképességét az ügyfél jogosult azonnali biztonsági teljesítményét, vagy készpénzes fizetés minden levonás nélkül visszakapja az összes szállított áruk de még be nem fizetett, illetve a kereslet előre fizetés minden áruk még mindig kell szállítani, illetve, hogy megtartja az áru még nem szállított, míg a követelések őket érintő rendezték. Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a garanciánknak vagy fizetési igényünknek kellő időben, az ügyfél jogosult a vevővel kötött összes szállítási szerződéstől elállni.

3.6 

Maximális rendelési érték számla 5.000 Euro.


4 szállítás


4.1 

Részleges szállítások megengedettek. Jogosultak vagyunk a megállapodás szerinti időpont előtt történő kézbesítésre is. Ha a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik, hogy a szállítás vis maior, természeti katasztrófák, háború, hivatalos beavatkozás, ipari fellépés, zavargások, üzemzavarok vagy alvállalkozók, forgalmi dugók, működési korlátozások, áruhiány, előre nem látható, hiányzó vagy nem időben történő szállítás a beszállítók vagy más hasonló okok miatt, ha a nyersanyagellátás károsodott vagy blokkolt, lehetetlen vagy nem valósulhat meg időben, a szállítási kötelezettséget fel kell függeszteni az akadály időtartamára és hatásának mértékére. Ha ez az ügyfél számára nem ésszerű, jogosult a szerződéstől az általa meghatározandó ésszerű időtartam lejártát követően visszavonni. Nem vagyunk felelősek a nem szállítások vagy késedelmes szállítás a fenti okok miatt. Kártérítési vagy költségtérítési igény ezennel kizárom. Abban az esetben, ha a szállítási késedelemért az ügyfél felelős, a megállapodás szerinti szállítási határidőket és szállítási határidőket ennek megfelelően meg kell hosszabbítani vagy el kell halasztani.

4.2

Különleges termékek megrendelései esetén, amelyek előállítása során a végső kimenetet nem lehet pontosan figyelmen kívül hagyni, a megfelelő számítás alapján a rendelési mennyiség plusz mínusz 10% - át biztosíthatjuk. Ez vonatkozik az egyes részhalmazokra is.

4.3 

A szállítás és szállítás akkor is történik, ha átvesszük a szállítási költségeket, minden esetben a címzett számlájára és kockázatára. A kockázat elmúlik, amint az árut átadják a hajózási tisztviselőnek, de legkésőbb raktárunk elhagyásakor. Ha a kézbesítés az ügyfél felelősségi körébe tartozó okok miatt késik, a kockázat átruházása már a feladásra való készségről szóló értesítéssel történik. A szállítási módot és a szállítási útvonalat mi határozzuk meg, kivéve, ha más megállapodás született az ügyféllel.


5 felmondási idő, garancia


5.1 

A panaszok miatt a kár vagy hiányzó mennyiséget a szállítások azonnal meg kell határozni a megrendelő általi kézhezvételét követően a támogatás a vasúti, postai hivatalos vagy továbbítása ügynök, illetve a megfelelő állítja be kell jelenteni Bombasei.

5.2

Az árut a kézhezvételt követően azonnal ellenőrizni kell szerződéses érvényességük szempontjából. Az felismerhető hibákat, a hiányzó mennyiségeket és a helytelen szállításokat azonnal írásban kell jelenteni, megadva a vonatkozó szállítólevél dátumát és számát. A rejtett hibákat a fent leírt formában történő észlelés után azonnal jelenteni kell. A kifogásolt árukat azonnal vissza kell küldeni, kivéve, ha más megállapodást kötnek a Bombasei-vel.

5.3

Az ügyfél által az eladó félkész termékeinek felhasználásával előállított termékek nyomon követhetőségét a Vevő az EU 178/2002 rendelettel összhangban biztosítja.

5.4

Az anyagi hibákra vonatkozó garancia a hibamentes csereáruk szállítására korlátozódik. Ha a csere kézbesítése sikertelen, ha a helyettesítő kézbesítés ésszerűtlen az ügyfél számára, vagy ha a Bombasei komolyan és véglegesen megtagadja a szolgáltatást, a vevő csökkentheti a vételárat, vagy visszavonhatja a szerződést. A kártérítési felelősség korlátozott rendelkezései szerint a para. 6. Ez vonatkozik a költségek megtérítésére vonatkozó igényre is.

5.5

Az árukat az adott termékleírásban leírt szállítási és tárolási feltételeknek megfelelően kell kezelni. Ha a szállított árut nem megfelelően kezelik, kezelik vagy feldolgozzák, különösen a termék specifikációival ellentétben, a garancia kizárt. A jótállás csak megfelelő kezelés, feldolgozás esetén fogadható el.

5.6

Minden olyan állítás, amely az áruk hibájából származik, beleértve. a kártérítési igények az áruk kézbesítésétől számított egy év alatt elévülnek. Ez vonatkozik a szerződésen kívüli felelősségből eredő kártérítési igényekre is. A szándékért való felelősség kizárt ebből a rendelkezésből.


6 felelősség

6.1

A kártérítésért a jogi indokoktól függetlenül csak szerveink vagy asszisztenseink szándékának vagy súlyos gondatlanságának esetére vállalunk felelősséget. Az egyszerű gondatlanságért való felelősség fenti kizárása nem vonatkozik az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértésére, kivéve, ha az anyagi hibákért való felelősségre vonatkozik. Az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegéséért való felelősség a tipikus előrelátható károkra korlátozódik. Ha a kárt az Az élet, a test vagy az egészség elvesztése esetén is felelősek vagyunk az egyszerű gondatlanságért. Felelősségünk a biztosításunk maximális fedezetére korlátozódik, 250 000 euróval6.2Az általunk adott garanciából eredő károkért, valamint a termékfelelősségről szóló törvény vagy más kötelező felelősségszabványok szerinti felelősségvállalást a fenti rendelkezések nem érintik.

6.3

A szerződéses felelősségből eredő kártérítési igények az áru kiszállításától számított egy éven belül elévülnek, kivéve szándékosság esetén.


7 a cím megtartása

7.1

A leszállított áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a vevővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő összes jelenlegi és jövőbeli követelésünket teljes egészében meg nem fizettük.

7.2

Az ügyfél az árut rendszeres üzleti műveletek során értékesítheti vagy feldolgozhatja. Ha a leszállított áru tulajdonjoga a viszonteladás vagy más jogi ok miatt elvész, a harmadik felekkel szemben a követelésünk összegében történő viszonteladásból eredő követelések átkerülnek hozzánk. Fenntartott áruink feldolgozása, kombinációja, keverése vagy keverése esetén más, nem hozzánk tartozó árukkal, Szerződő felek megállapodnak, hogy a megrendelő már át minket co-tulajdonosi arány szerint az objektív piaci értéke tárgyát képező áru tulajdonjog-fenntartás a többi áru a feldolgozási idő, kombináció, keverés vagy elegyítés kell tárolni ezeket árut nekünk ingyenes. Amennyiben az áru harmadik fél birtokában van, az ügyfél ezennel a harmadik féllel szemben fennálló követeléseit, különösen az átadási követeléseit adja át nekünk. Elfogadjuk a megbízást. Melyik e bekezdés rendelkezéseivel összhangban azokat a tételeket, amelyek a tulajdonunkba vagy a társtulajdonunkba kerültek, a para Simme-ban fenntartott áruknak kell tekinteni. 1 és a következő rendelkezések.

7.3

Mindaddig, amíg az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatból eredő összes jelenlegi és jövőbeli követelésünket teljes egészében meg nem fizettük, az ügyfél ezennel biztosítékként kezünkbe adja a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képező áruk viszonteladásából eredő összes követelést. Elfogadjuk a megbízást. Az ügyfél jogosult arra, hogy az előre meghatározott követeléseket a szokásos üzletmenet során összegyűjtse.

7.4

Az ügyfél jogosultsága a fent említett rendelkezéseknek megfelelően lefoglalt vagy nekünk átadott áruk és jogok elidegenítésére akkor jár le, ha az ügyfél pénzügyi hanyatlásba esik, vagy fizetésképtelenséggel fenyeget, vagy ha visszavonjuk az áruk elidegenítésére vagy elkobzására vonatkozó hozzájárulásunkat az ügyfél szerződésszegése (különösen a fizetés elmulasztása) miatt, amely veszélyezteti biztonsági érdekeinket. A biztonsági érdekeinket harmadik felek által hozott intézkedések befolyásolják, vagy veszélyben, az ügyfélnek azonnal értesítenie kell minket.

7.5

Az ügyfél és mi közötti szerződéses kapcsolat esetén jogosult vagyunk a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képező áruk visszavételére. A tulajdonjog megőrzésének, valamint a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képező árunak az általunk meghatározott határidő letelte után történő rögzítését a szerződéstől való elállásnak kell tekinteni. A törvényben meghatározott esetekben nincs szükség határidőre.


8 a teljesítmény és a joghatóság helye
A teljesítés helye és a kifizetések Waldshut-Tiengen, joghatóság Waldshut-Tiengen


9 Részleges Érvénytelenség
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes részei érvénytelenek vagy lemondanak, az összes többi feltétel érvényessége nem változik. A Szerződő Felek kötelesek a nem hatékony szabályozást a jogilag hatékony szabályokkal helyettesíteni, amelyek a lehető leghamarabb megfelelnek az értelem, cél és gazdasági eredmény szerinti hatálytalan rendelkezéseknek.

Fenti
Add hozzá a bevásárlókosárhoz:
Hiba történt a bevásárlókosárhoz.
Sikeresen hozzáadott termék